Subsidie AANjaagfonds voor GPX

Arnhem, 6 april 2022

Een belangrijke subsidie werd vandaag gegund voor de doorontwikkeling en uitrol van de groepsmeter van GPX uit het Spijkerkwartier. Concreet gaat het om € 5.000 subsidie uit het Arnhemse AANjaagfonds van Arnhem AAN aan GPX als aanjager van het Buurt Energie Platform (BEP).

Hoofddoel van BEP Spijkerkwartier is ‘community building’ waarbij de deelnemers meer bewust worden van hun energiegebruik enerzijds individueel alsook in groepsverband. Het BEP is nuttig door meetgegevens in een overzichtelijk dashboard te presenteren en samen (LIVE) te delen, waarbij de groepsbalans eveneens in beeld wordt gebracht.

Meer subsidie?
Er is nog een tweede aanvraag voor subsidie onderweg. Deze betreft een aanvraag voor het wijkbudget van het Spijkerkwartier. Op 14 april komt deze aanvraag aan de orde in het wijkoverleg in Wijkcentrum De Lommerd. Deze tweede subsidieaanvraag gaat om een bedrag van € 2.500. Een bedrag dat na toekenning zal worden ingezet voor de productie van 100 extra GPX-connectoren, kastjes die de slimme meter verbinden met de groepsmeters. In eerste instantie krijgen deelnemers de GPX-kastjes in bruikleen, na een zekere periode kunnen deze dan worden gekocht of desgewenst worden terug gegeven voor hergebruik. Meer informatie over GPX staat op www.gpx.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest