Nieuwsberichten

Nul op de (gas)meter!

Workshop Buurt Energie Meter

Kun je wonen in een appartement zonder gasaansluiting? ‘All electric’? Zonder warmtepomp? Ja, dat kan! Gastspreker Jan Autsema vertelt hoe!

Het gaat op woensdagavond 15 juni in De Lommerd verder over het wijkbrede initiatief van de Buurt Energie Meter (BEM). Over het samen energie opwekken, het samen delen en bewaren van energie en het samen bedenken van manieren om energie te besparen.

Wilt u meedoen en gratis (1 jaar) real-time inzicht in uw eigen energieverbruik en dit kunnen vergelijken met dat van de medebewoners uit uw appartementencomplex of de buren in uw straat? Neem dan deel aan de GPX Buurt Energie Meter!

Laten we samen optrekken in het energieneutraal maken van het Spijkerkwartier! En ondertussen leert u ook nog uw buurt(genoten) beter kennen.

Het bewonersoverleg Spijkerkwartier maakt 100 aansluitingen mogelijk. Deze avond hoor je alles over dit project en de voorwaarden om mee te doen.
Nu alvast meer weten? www.gpx.nl

De details
Datum/tijd: woensdag 15 juni van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie: Wijkcentrum De Lommerd, Spijkerstraat 185a, Arnhem
Gebruik voor aanmelding het reactieformulier >>

Steeds meer vertrouwen in de Buurtenergiemeter (BEM)

Arnhem, Spijkerkwartier 14 april 2022

Het team van GPX is blij met een tweede subsidie voor de Buurtenergiemeter. Het heuglijk nieuws kwam na de presentatie op de avond van 14 april 2022, tijdens het Wijkoverleg Spijkerkwartier in wijkcentrum De Lommerd aan de Spijkerstraat.

Egbert Bouwhuis toont de groepsmeter

Er waren belangrijke en kritische vragen die adequaat werden beantwoord, waarna de vergadering haar goedkeuring gaf voor de bouw van 100 extra aansluit-units met het gevraagde bedrag voor de dekking van de kosten.

De aansluitunits zijn bedoeld voor de GPX groepsmeter van het Buurt Energie Platform in het Spijkerkwartier. Een aantal andere GPX-kastjes (maximaal 20) gaan voor promotie naar andere delen van de stad Arnhem en wellicht naar plaatsen elders in ons land. Deze zogenaamde GPX-connectoren worden gebouwd in de wijk Spijkerkwartier op het adres van GPX. Het solderen gebeurt uitsluitend met zonne-energie.
Oplevering is in de maanden mei/juni 2022.

Subsidie AANjaagfonds voor GPX

Arnhem, 6 april 2022

Een belangrijke subsidie werd vandaag gegund voor de doorontwikkeling en uitrol van de groepsmeter van GPX uit het Spijkerkwartier. Concreet gaat het om € 5.000 subsidie uit het Arnhemse AANjaagfonds van Arnhem AAN aan GPX als aanjager van het Buurt Energie Platform (BEP).

Hoofddoel van BEP Spijkerkwartier is ‘community building’ waarbij de deelnemers meer bewust worden van hun energiegebruik enerzijds individueel alsook in groepsverband. Het BEP is nuttig door meetgegevens in een overzichtelijk dashboard te presenteren en samen (LIVE) te delen, waarbij de groepsbalans eveneens in beeld wordt gebracht.

Meer subsidie?
Er is nog een tweede aanvraag voor subsidie onderweg. Deze betreft een aanvraag voor het wijkbudget van het Spijkerkwartier. Op 14 april komt deze aanvraag aan de orde in het wijkoverleg in Wijkcentrum De Lommerd. Deze tweede subsidieaanvraag gaat om een bedrag van € 2.500. Een bedrag dat na toekenning zal worden ingezet voor de productie van 100 extra GPX-connectoren, kastjes die de slimme meter verbinden met de groepsmeters. In eerste instantie krijgen deelnemers de GPX-kastjes in bruikleen, na een zekere periode kunnen deze dan worden gekocht of desgewenst worden terug gegeven voor hergebruik. Meer informatie over GPX staat op www.gpx.nl.

Pin It on Pinterest