Nieuwsberichten

Honderd energiemeters liggen klaar

GPX aan de Spijkerstraat kreeg groen licht van het Wijkoverleg voor een doorstart van de groepsmeter, een initiatief dat wordt ondersteund door Spijkerenergie en ArnhemAAN. De campagne bestaat uit workshops en het plaatsen van 100 GPX-connectoren voor het buurtenergieplatform Spijkerkwartier. Iedere bewoner met een eigen meterkast kan meedoen, instappen in een bestaande groep of zelf een groep starten.

Deelname aan het buurtenergieplatform levert een nieuwe ervaring op energiegebied! De GPX-connector in jouw meterkast geeft informatie door aan een online dashboard. Dit dashboard toont het échte energieverbruik, zowel jouw elektriciteit- als gasverbruik. Ook de opbrengst van zonnepanelen is in de grafiek te vinden. De groepsmeter in het dashboard is een paneel met maximaal 10 deelnemers.

Groepsmeter
Er zijn al 23 groepsmeters actief, waarvan 16 openbaar en zichtbaar op het internet. Met een GPX-connector in je eigen meterkast kun je je bij een groep in je straat of buurt aansluiten en kan de uitwisseling met de andere groepsleden beginnen.

Nieuwsgierig?
Uitproberen kan, en is het eerste jaar gratis! Na het probeer-jaar kun je voor een eenmalig bedrag zonder verdere kosten de connector blijven gebruiken. De groepsmeter is ook geschikt voor huurders, VVE’s en appartementen.

Meer informatie op de wijkwebsite of op www.gpx

GPX en de Linux Energy Foundation

De Linux Energy Foundation is een organisatie die de ontwikkeling van open source software wil stimuleren. Open source wil zeggen dat de code (de basis voor een programma) voor bewerking of verbetering voor iedereen beschikbaar is. Naast het Linux besturingssysteem heeft de Foundation veel belangstelling voor projecten waarin open source software, zoals in het GPX-project, wordt gebruikt om duurzame doelen te bereiken.

In de presentatie op 21 juni 2022 liet Egbert Bouwhuis zien hoe de GPX werkt. Op de vraag of de GPX-connector op alle slimme meters kon worden aangesloten volgde een bevestigend antwoord.  Aansluitend werd ingelogd en volgde een demonstratie van de tool waarbij er aandacht was voor zowel de individuele meter als de groepsmeter.

Spin off
Egbert kreeg het advies om contact te maken met de mensen achter het SAM project (Super Advanced Meter), een koppeling die ook voor GPX een betere zichtbaarheid zal opleveren. Verder gaf Nico Rikken (Alliander) aan dat hij GPX-aspecten ziet die mogelijk voor zijn organisaties bruikbaar zijn. De heer Rikken gaf ook aan dat een samenwerking met FlexMeasures zeker ook moet worden bekeken.

Meer informatie:
Linux Energy Foundation
https://www.lfenergy.org/projects/super-advanced-meter-sam/
https://flexmeasures.io/

Nul op de (gas)meter!

Workshop Buurt Energie Meter

Kun je wonen in een appartement zonder gasaansluiting? ‘All electric’? Zonder warmtepomp? Ja, dat kan! Gastspreker Jan Autsema vertelt hoe!

Het gaat op woensdagavond 15 juni in De Lommerd verder over het wijkbrede initiatief van de Buurt Energie Meter (BEM). Over het samen energie opwekken, het samen delen en bewaren van energie en het samen bedenken van manieren om energie te besparen.

Wilt u meedoen en gratis (1 jaar) real-time inzicht in uw eigen energieverbruik en dit kunnen vergelijken met dat van de medebewoners uit uw appartementencomplex of de buren in uw straat? Neem dan deel aan de GPX Buurt Energie Meter!

Laten we samen optrekken in het energieneutraal maken van het Spijkerkwartier! En ondertussen leert u ook nog uw buurt(genoten) beter kennen.

Het bewonersoverleg Spijkerkwartier maakt 100 aansluitingen mogelijk. Deze avond hoor je alles over dit project en de voorwaarden om mee te doen.
Nu alvast meer weten? www.gpx.nl

De details
Datum/tijd: woensdag 15 juni van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie: Wijkcentrum De Lommerd, Spijkerstraat 185a, Arnhem
Gebruik voor aanmelding het reactieformulier >>

Steeds meer vertrouwen in de Buurtenergiemeter (BEM)

Arnhem, Spijkerkwartier 14 april 2022

Het team van GPX is blij met een tweede subsidie voor de Buurtenergiemeter. Het heuglijk nieuws kwam na de presentatie op de avond van 14 april 2022, tijdens het Wijkoverleg Spijkerkwartier in wijkcentrum De Lommerd aan de Spijkerstraat.

Egbert Bouwhuis toont de groepsmeter

Er waren belangrijke en kritische vragen die adequaat werden beantwoord, waarna de vergadering haar goedkeuring gaf voor de bouw van 100 extra aansluit-units met het gevraagde bedrag voor de dekking van de kosten.

De aansluitunits zijn bedoeld voor de GPX groepsmeter van het Buurt Energie Platform in het Spijkerkwartier. Een aantal andere GPX-kastjes (maximaal 20) gaan voor promotie naar andere delen van de stad Arnhem en wellicht naar plaatsen elders in ons land. Deze zogenaamde GPX-connectoren worden gebouwd in de wijk Spijkerkwartier op het adres van GPX. Het solderen gebeurt uitsluitend met zonne-energie.
Oplevering is in de maanden mei/juni 2022.

Subsidie AANjaagfonds voor GPX

Arnhem, 6 april 2022

Een belangrijke subsidie werd vandaag gegund voor de doorontwikkeling en uitrol van de groepsmeter van GPX uit het Spijkerkwartier. Concreet gaat het om € 5.000 subsidie uit het Arnhemse AANjaagfonds van Arnhem AAN aan GPX als aanjager van het Buurt Energie Platform (BEP).

Hoofddoel van BEP Spijkerkwartier is ‘community building’ waarbij de deelnemers meer bewust worden van hun energiegebruik enerzijds individueel alsook in groepsverband. Het BEP is nuttig door meetgegevens in een overzichtelijk dashboard te presenteren en samen (LIVE) te delen, waarbij de groepsbalans eveneens in beeld wordt gebracht.

Meer subsidie?
Er is nog een tweede aanvraag voor subsidie onderweg. Deze betreft een aanvraag voor het wijkbudget van het Spijkerkwartier. Op 14 april komt deze aanvraag aan de orde in het wijkoverleg in Wijkcentrum De Lommerd. Deze tweede subsidieaanvraag gaat om een bedrag van € 2.500. Een bedrag dat na toekenning zal worden ingezet voor de productie van 100 extra GPX-connectoren, kastjes die de slimme meter verbinden met de groepsmeters. In eerste instantie krijgen deelnemers de GPX-kastjes in bruikleen, na een zekere periode kunnen deze dan worden gekocht of desgewenst worden terug gegeven voor hergebruik. Meer informatie over GPX staat op www.gpx.nl.

Pin It on Pinterest