Heijenoord (Arnhem-West)

Informatie over de Buurtenergiemeters in de Bremstraat, Callunastraat en op de Heijenoordseweg.

De Callunastraat met op de achtergrond de Kema-toren. (foto: Hans Wildenberg)

De wijk Heijenoord en het type woningen
Deze Arnhemse wijk ligt in het westen van de stad en bestaat uit een 19e-eeuws gedeelte, rond de Brouwerijweg en Rozenstraat, en een gedeelte gebouwd in de jaren ´30 van de 20e eeuw. De woningvoorraad uit de jaren ´30 bestaat voor een groot deel uit koopwoningen, de wijk heeft relatief weinig sociale huurwoningen. Meergezinswoningen en kamerbewoning is er in het oostelijk deel, eengezinswoningen bepalen het beeld in de rest van Heijenoord.


Vermindering van het gebruik van elektriciteit en gas door een beter bewustzijn, slimmer omgaan met energie en zuiniger apparatuur.


De GPXgroepsmeter in de Bremstraat
Deze groepsmeter is actief sinds 29 juni 2022.
Groepsbeheerder is Rien Vermeer.
Volg de actuele gegevens van deze GPXgroepsmeter op,
https://dashboard.gpx.nl/live/bremstraat
Woont u in de Bremstraat en wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via het contactformulier.


De GPXgroepsmeter in de Callunastraat
Deze groepsmeter is actief sinds 27 juli 2021.
Groepsbeheerder is Hans Wildenberg.
Volg de actuele gegevens van deze GPXgroepsmeter op,
https://dashboard.gpx.nl/live/callunas
Woont u in de Callunastraat en wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via het contactformulier.


De GPXgroepsmeter op de Heijenoordseweg
Deze groepsmeter is actief sinds 21 januari 2023.
Groepsbeheerder is Erik Braam.
Volg de actuele gegevens van deze GPXgroepsmeter op,
https://dashboard.gpx.nl/live/heijenoordseweg
Woont u in de deze straat en wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via het contactformulier.

Onze partner in Heijenoord;

Pin It on Pinterest